ஜெனரல்
-
data-chart
ஜனவரி முதல் நவம்பர் வரையிலான நிதியியல் செயல்திறன் (2020 - 2021 )

2020 மற்றும் 2021 இல் ஜனவரி முதல் நவம்பர் வரையிலான இலங்கையின் நிதியியல் செயல்திறனை பின்வரும் விளக்கப்படம் ஒப்பிடுகிறது.

2022-03-23
0 கருத்துக்கள்
கருத்தொன்றை பதியவும்