ஜெனரல்
-
data-chart
2022ல் அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்களின் நட்டங்கள் அதற்கு முந்தைய ஆண்டுகளின் வருடாந்த நட்டங்களை விட அதிகம்

2022ம் ஆண்டின் முதல் நான்கு மாதங்களில் அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்களின் மொத்த நட்டமானது ரூ.860 பில்லியன் ஆகும். இது அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்களின் 2021ம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த நட்டத்தையும் 2020ம் ஆண்டுக்கான இலாபத்தையும் விட அதிகமாகும்.

நட்டத்திற்குப் பங்களித்த முதல் 3 நிறுவனங்கள் (1) இலங்கைப் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் (2) ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் (3) இலங்கை மின்சாரசபை.

2022ம் ஆண்டின் முதல் நான்கு மாதங்களில் ரூபாயின் மதிப்பு 58 சதவீதத்தால் வீழ்ச்சியடைந்ததால் ஏற்பட்ட செலாவணி வீத இழப்பினால் இந்த நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதிக வெளிநாட்டுக் கடன்களைக் கொண்டிருந்த சில அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்கள் ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைந்ததால் அதிக பாதிப்பை எதிர்கொண்டன. அவ்வாறு செலாவணி வீதத்தால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்களில் ஒன்று இலங்கைப் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் ஆகும். 2022ம் ஆண்டின் முதல் நான்கு மாதங்களில் இலங்கைப் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் நட்டமானது ரூ.628 பில்லியன், இது அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்களின் மொத்த நட்டத்தில் 73% என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. செலாவணி வீதத்தால் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு ஏற்பட்ட இழப்பு ரூ.550 பில்லியன், இது 2021ம் ஆண்டின் அதே காலப்பகுதியில் பதிவான ரூ.26 பில்லியனை விட 21 மடங்கு அதிகமாகும்.

அட்டவணை 1: 52 அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்களின் இலாபம்/நட்டம், பெறுமதிகள் ரூ.மில்லியனில்

நிறுவனம் – பெறுமதிகள் ரூ.மில்லியனில்  

2022ன் முதல் நான்கு மாதங்களில் 

இலங்கைப் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் 

(628) 

ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ்  

(248) 

இலங்கை மின்சார சபை 

(47) 

விமான நிலைய, விமானப் போக்குவரத்துச் சேவை  

(6) 

இலங்கை போக்குவரத்துச் சபை 

(1) 

தேசிய நீர்வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை 

(0) 

அரச பொறியியல் கூட்டுத்தாபனம் 

(0) 

மில்கோ (பிரைவெட்) லிமிடட்* 

(0) 

இலங்கை ரூபாவாஹினி கூட்டுத்தாபனம் 

(0) 

லங்கா சதொச லிமிடட்* 

(0) 

சுயாதீன தொலைக்காட்சி வலையமைப்பு 

(0) 

பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கி 

(0) 

அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம் 

(0) 

இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் 

(0) 

ஹோட்டல் டெவெலப்பர்ஸ் லங்கா பி.எல்.சி 

(0) 

ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுர வைத்தியசாலை 

(0) 

மத்திய பொறியியல் ஆலோசனை சேவைப் பணியகம் 

(0) 

இலங்கை கடற்றொழில் கூட்டுத்தாபனம்* 

(0) 

மக்கள் தோட்ட அபிவிருத்திச் சபை 

(0) 

இலங்கை கைப்பணிப் பொருட்கள் சபை 

(0) 

இலங்கை கடற்தொழில் துறைமுகக் கூட்டுத்தாபனம் 

(0) 

கலுபோவிட்டியானை தேயிலைத் தொழிற்சாலைக் கம்பனி 

0  

இலங்கை மரமுந்திரிகைக் கூட்டுத்தாபனம்

0  

இலங்கை அரச பெருந்தோட்டக் கூட்டுத்தாபனம் 

0  

கஹட்டகஹ கிரஃபைட் லங்கா லிமிடட் 

0  

இலங்கை ஆயுர்வேத மருந்துப் பொருட் கூட்டுத்தாபனம் 

0  

வரையறுக்கப்பட்ட லங்கா உரக் கம்பனி* 

0  

அரச அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்மாணக் கூட்டுத்தாபனம் 

0  

அரசாங்க வர்த்தகக் கூட்டுத்தாபன அரச வர்த்தகக் கம்பனி 

0  

சிலாபம் பிளான்டேஷன்ஸ் லிமிடட்

0  

இலங்கை பொஸ்பேட் கம்பனி* 

0  

இலங்கை ஏற்றுமதிக் கடன் காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனம் 

0  

கொழும்பு கொமர்ஷல் ஃபெர்டிலைசர் கம்பனி* 

0  

விவசாய மற்றும் கமத்தொழில் காப்புறுதிச் சபை 

0  

அரசாங்க மரக் கூட்டுத்தாபனம் 

0  

குருநாகல் பெருந்தோட்டக் கம்பனி 

0  

அரசு மருந்துப்பொருட் கூட்டுத்தாபனம் 

0  

அரச ஈட்டு, முதலீட்டு வங்கி 

0  

வீடமைப்பு அபிவிருத்தி நிதிக் கூட்டுத்தாபனம்

0  

இலங்கை கனிம மணல் கம்பனி 

0  

லங்கா சீனிக் கம்பனி 

0  

தேசிய கால்நடை அபிவிருத்திச் சபை* 

0  

தேசிய லொத்தர் சபை 

0  

அரச மருந்தாக்கற் கூட்டுத்தாபனம் 

1  

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை 

1  

தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கை நிதியம் 

3  

ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியச் சபை 

3  

தேசிய சேமிப்பு வங்கி 

9  

வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனம் 

9  

மக்கள் வங்கி 

10  

இலங்கை துறைமுக அதிகாரசபை 

14  

இலங்கை வங்கி 

20  

SOEகளின் மொத்த இலாபம்/நட்டம்

-860 

2022-08-09
0 கருத்துக்கள்
கருத்தொன்றை பதியவும்