ஜெனரல்
-
data-chart
வருமான வரி கணிப்பான்

எங்கள் புதிய வருமான வரி கணிப்பானை பயன்படுத்தி, வெவ்வேறு வரி கட்டமைப்புக்களில் நீங்கள் எவ்வளவு செலுத்துவீர்கள் என்பதைக் கண்டறியுங்கள்.

 

2023-01-18
2 கருத்துக்கள்
2019 Tax rate provided here only applicaple for employment income. Personal Income Tax was 500,000 for others. This may mislead
Rasmy
15 Mar 2023
Thank you for helping us improve the calculator.
Public Finance
14 Jul 2023
கருத்தொன்றை பதியவும்