ஜெனரல்
-
data-chart
இலங்கையில் உள்நாட்டுக் கடன் மறுசீரமைப்பு விதிவிலக்கானது

உள்நாட்டுக் கடன் மறுசீரமைப்புக்கான (DDR) இலங்கையின் அணுகுமுறை அதன் தனித்தன்மை மற்றும் வழிமுறைகளில் தனித்து நிற்கிறது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இந்த மூலோபாயம் ஓய்வுக்கால நிதிகள் மற்றும் மத்திய வங்கியின் பங்குகளை மறுசீரமைப்பதில் மையமாக உள்ளது. 1998 இலிருந்து அனைத்து 14 DDR எபிசோட்களையும் விவரித்த “இறையாண்மை உள்நாட்டுக் கடனை மறுசீரமைப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள்” என்ற தலைப்பில் IMF ஊழியர்களின் அறிக்கையின்படி, இத்தகைய கவனம் செலுத்தும் அணுகுமுறையை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரே நாடு இலங்கை மட்டுமே.

கீழே உள்ள அட்டவணை மற்றும் வென் வரைபடம் விதிமுறையிலிருந்து தெளிவான விலகலை விளக்குகிறது. அனைத்து 14 டிடிஆர் எபிசோட்களும் வங்கித் துறையின் மறுசீரமைப்பு மற்றும் 64% தனியார் பங்குகளை மறுசீரமைத்தாலும், எதுவும் அவர்களது ஓய்வூதிய நிதியை குறிவைக்கவில்லை. கிரெனடா மற்றும் கானா மட்டுமே பொது ஓய்வூதிய நிதியை அவற்றின் மறுசீரமைப்பில் சேர்த்தது, ஆனால் இந்த நிதிகள் பல இலக்குகளில் இருந்தன.

நாடு

காலவரிசை  உள்நாட்டுக் கடன் மறுசீரமைப்பிற்கு இலக்கான கட்சிகள் 
கிரெனடா

(2013-2015)  - DDR+EDR

  • வங்கித் துறை

  • தனியார் கடன் வழங்குபவர்கள்

  • பொது ஓய்வூதிய நிதி**

 


கானா

(2022- Present)  - DDR +EDR

கிரீஸ்

(2011- 2012) - EDR + DDR

  • வங்கித் துறை

  • தனியார் கடன் வழங்குபவர்கள்

 

பார்படாஸ்

(2018 -2019)  - EDR + DDR

ஜமைக்கா

(2010) - DDR

ரஷ்யா

(1998–2000) - DDR + EDR

உக்ரைன்

(1998–2000) - DDR +EDR

உருகுவே

(2003) - DDR +EDR

அர்ஜென்டினா

(2018-2023) - EDR+DRR

நிகரகுவா

(2008) - DDR

  • வங்கித் துறை

 

செயின்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸ்

(2011–2012) - EDR +DDR

சைப்ரஸ்

(2013) - DDR

கேமரூன்

(2004 – 2005) - DDR

பராகுவே

(2002 – 2003) - DDR

மாறாக, மறுசீரமைப்பு செயல்முறையால் பாதிக்கப்படாத தனியார் பத்திரதாரர்கள், வங்கிகள் மற்றும் பிற நிதி நிறுவனங்களை இலங்கையின் மூலோபாயம் விலக்குகிறது. இந்த அணுகுமுறை மறுசீரமைப்பு தொடர்பான சர்வதேச இறையாண்மை பத்திரங்களிலிருந்து (ISB) வேறுபடுகிறது, இது பொதுவாக வங்கிகள் மற்றும் தனியார் வைத்திருப்பவர்களை அதன் எல்லைக்குள் உள்ளடக்கியது.

ஆதாரம்: IMF பணியாளர் அறிக்கை - இறையாண்மை உள்நாட்டுக் கடனை மறுசீரமைப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் | இங்கு கிடைக்கும்: Issues in Restructuring of Sovereign Domestic Debt (imf.org) 

*குறிப்பு: IMF பணியாளர் அறிக்கை கேமரூன் மற்றும் பராகுவேக்கான DDR பற்றிய தகவல்களை வழங்காததால், மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நாடுகளுக்கான DDR இன் அளவுருக்களை மதிப்பிடுவதற்கு publicfinance.lk கிடைக்கக்கூடிய செய்தி ஆதாரங்களை நம்பியுள்ளது.

**குறிப்பு: கானாவுக்கான தரவு கானாவின் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களில் இருந்து பெறப்பட்டது. While the April 2023 investor presentation excluded pension funds, the Ministry's press release on 31st July 2023 confirmed their inclusion in the debt restructuring framework. 

 

2023-08-08
0 கருத்துக்கள்
கருத்தொன்றை பதியவும்
தொடர்பான தலைப்புக்கள்